L’ajudem a aconseguir els seus objectius

A Phytolleida tenim el compromís de treure el màxim rendiment de les explotacions fruiteres

Millorem la qualitat

Especialitzats en la millora de la qualitat de la seva collita

El nostre objectiu és aconseguir la máxima producció per superfície i que aquesta sigui de la máxima qualitat. Per aconseguir aquest objectiu, disposem de les millors tècniques de cultiu i una dilatada experiència. El nostre equip tècnic està format per professionals en tots els camps de la fruticultura

Assegurar tots els factors de producció per obtenir les millors collites
Les noves tècniques de producció, formen part del nostre ADN
Rentabilitzar al màxim les explotacions fruticoles

Maquinària

Maquinària especialitzada per a la nova fruticultura

Máquina per podar arrels i aconseguir la regulació del vigor dels arbres fruiters de forma sostenible i sense agents químics
Podadora d’alta precisió que ens permet fer un tall net ideal per aconseguir de forma senzilla un mur fruiter. Es pot utilitzar tant per poda en verd com per poda d’hivern. De fácil montatge a qualsevol tractor fuiter
Aclaridor mecánic en flor de fácil montatge al tractor. Ideal per aclarir en formacions planes tant de fruiter d’òs com de llavor. Selecció de fruits sense aplicar productes hormonals.
Novedós sistema per la producció d’aigua electrolitzada (Verdeviva).  S’utilitza en el sanejament de plantacions fruiteres i vivers per la disminució d’afeccions d’agents patògens

Solucions innovadores

Sistemes intensius d’alt potencial productiu

Disminució del període improductiu amb novedoses tècniques  de conducció dels fruiters

Disseny de plantacions amb conducció mecánica per tal de minimitzar al máxim la mà d’obra. El fet de treballar en un món globalitzat, ens obliga a ser més competitius, per això hem d’obtenir les máximes produccions de la màxima qualitat, reduint costs. Aquest fet ens obliga a redissenyar les nostres plantacions. Les nostres plantacions estan pensades per reduir el període

improductiu intensificant el nombre de plantes per hectàrea. La falta de personal especialitzat en fruticultura i la necessitat de reduir costs de producció ens ha dut a desarrollar aquests nous sistemes de conducció buscant la simplicitat i l’equilibri de la planta. Els nostres sistemes són mecanitzables en poda i aclareig

Les nostres distribucions