Els dies 3 i 4 d’agost vam realitzar unes jornades de camp amb l’empresa Narc frutas de Portugal (Alfeizerão). Degut a que cada cop han d’assumir marges comercials més justos, es veuen amb la necessitat d’intensificar i mecanitzar les seves explotacions, i aquest va estar un dels principals motius de la seva visita.

Los días 3 y 4 de agosto realizamos unas jornadas de campo con la empresa Narc Frutas de Portugal (Alfeizerão). Debido a que cada vez tienen que asumir márgenes comerciales más justos, se ven con la necesidad de intensificar y mecanizar sus explotaciones, y este fué uno de los principales motivos de su visita.