Un cop més, queda clar que els notres col·legues italians són uns grans productors de pera. Any rere any, aconsegueixen grans produccions i de molt bona qualitat, tenint en compte les dificultats que comporta.
Cal dir però, que a la nostra terra els productors cada cop són més tècnics i professionals i arribem a objectius productius més satisfactoris.

Una vez más, queda claro que nuestros colegas italianos son grandes productores de pera. Año tras año, consiguen grandes producciones y de muy buena calidad, teniendo en cuenta las dificultades que conlleva.
Tenemos que decir pero,    que en nuestra tierra los productores cada vez son más técnicos y profesionales llegando a cumplir objetivos muy satisfactorios.