Maquinària

Maquinària especialitzada per a la nova fruticultura

Root cut

Màquina per podar arrels i aconseguir la regulació del vigor dels arbres fruiters de forma sostenible i sense agents químics

  • Aconseguim reduir agents químics
  • Tallant les arrels, ajudem l’arbre a creixer equilibradament

_DSC0606

Fuet

Aclaridor mecànic en flor de fàcil montatge al tractor
Ideal per aclarir en formacions planes tant de fruiter d’òs com de llavor
Selecció de fruits sense aplicar productes hormonals

_DSC1101

Tall net

Podadora d’alta precisió que ens permet fer un tall net ideal per aconseguir de forma senzilla un mur fruiter. Es pot utilitzar tant per poda en verd com per poda d’hivern. De fàcil montatge a qualsevol tractor fuiter

EVA 100

Novedós sistema per la producció de Verdeviva. S’utilitza en el sanejament de plantacions fruiteres i vivers per la disminució d’afeccions d’agents patògens

DE_NORA_NEXT_brochure_Agri_Food_-3