En aquest enllaç podeu trobar l’article publicat en la revista Fruticultura sobre la plantació intensiva de pera Conference: Revista Fruticultura nº45 Especial Peral pags 56_67 febrer 2016