Estarem encantats d’atendre-us

Gerència
Emilio Ramón Alandete emilioramon@phytolleida.com

Departament tècnic i comercial
Antoni Monturiol Gimeno amonturiol@fruttur.com
Marta Ojer Cosi martaojer@gmail.com

Departament administració

phytolleida@phytolleida

També ens trobaràs a Facebook i a Youtube als canals de Fruttur i Phytolleida